RAZISKAVA O VARANJU

V nadaljevanju bom predstavil podatke anonimne ankete, o spolnih navadah Slovencev s poudarkom na varanju. V prvem delu bom predstavil namen in opredelitev pojma, potek raziskovanja, omejitve, rezultate, povezave med posameznimi spremenljivkami in zaključek.

NAMEN IN OPREDELITEV

Glavni namen raziskave je bil proučiti in kvantitativno ovrednotiti pojav varanja v Sloveniji. Poleg tega je problematika vedno aktualna, pod omenjeno besedo spletni iskalnik Google, najde skoraj pol milijona zadetkov. Na večini spletnih strani sem naletel na povzetke raziskav iz tujih držav, ki pa se mi niso zdeli relevantni za slovenski prostor.

Beseda varanje ima v Slovarju slovenskega knjižnega jezika več pomenov. Osredotočil sem se na drugi pomen, ki govori o nezvestobi v zakonu. V anketnem vprašalniku sem varanje definiral kot intimen, fizičen odnos s tretjo osebo. Nezvestoba v zakonu ali varanje partnerja veljata v družbi za negativen družbeni pojav, tak o katerem ljudje nočejo razpravljati.

POTEK RAZISKOVANJA

V prvem delu sem sestavil kratek, spletni, anketni vprašalnik s petnajstimi vprašanji in štiridesetimi spremenljivkami. Ocenjeni čas reševanja je bil dve minuti in triinštirideset sekund. Pri posameznih vprašanjih bi lahko šel v globino, vendar bi to podaljšalo čas reševanja in povečalo število delno izpolnjenih anket.

Po testiranju vprašalnika sem začel s širjenjem ankete po spletu. Zato sem uporabil več kot 43 različnih družbenih omrežji – zlasti forumov s pestre palete področji, kot so kulinarika, starševstvo, vera, osebnostna rast, avtomobilizem, šport, računalništvo, film, portali namenjeni avanturam, različnim interesnim združenjem, manjšinskim družbenim skupinam, najbolj branim novičarskim portalom itd. Tako je na nagovor kliknilo 1.674 ljudi, na anketo 1.263, izpolnjevati jo je začelo 1.151 ljudi, delno jo je izpolnilo 1.109 anketirancev, od tega jih je končalo 1.000. Anketa je bila aktivna od 2. 1. 2014 do 11.1. 2014. V zadnjem delu je sledila analiza pridobljenih podatkov. Pri tem sem upošteval vseh 1.109 ustrezno izpolnjenih anket.

OMEJITVE

Velik problem ankete je ne reprezentativnost. Spletne ankete so namreč razmeroma poceni, dokler izbira enot v vzorec ni verjetnostna. Težava nastopi, ko želimo sklepati o splošni populaciji na osnovi spletnih anket, ki so jih izpolnjevali respondenti, za katere ne vemo s kakšno verjetnostjo so bili rekrutirani. Statistično sklepanje z vzorca na populacijo – ki običajno vključuje interval zaupanja kot merilo za tveganje, da se motimo – namreč temelji na tem, da verjetnosti za vključitev poznamo vnaprej in to za celotno populacijo – vzorčni okvir. V tem primeru je šlo za samo izbor enot v vzorec, zato ni mogoče sklepanje na celotno populacijo. Problem sem skušal omiliti z velikim številom različnih družbenih omrežji, da bi zajel čim bolj pester nabor respondentov in z velikim vzorcem.

Pod omejitve bi lahko uvrstil še problem ne odgovorov, če bi šlo za verjetnostno vzorčenje. V tem primeru gre za samo izbor  enot v vzorec,  zato ni prišlo do problema ne odgovorov. Lahko pa je prišlo do določenih merskih napak iz naslova ne pokritja dela populacije – težava spletnih anket, ne odgovorov manj liberalnih ljudi, družbeno zaželenega odgovarjanja na občutljivo tematiko ipd.

GRAFIČNA PREDSTAVITEV REZULTATOV

1. Spol (n=1068)

1a

2. V katero starostno skupino spadate? (n=1090)

2

3. Kakšna je vaša najvišja dosežena formalna izobrazba? (n=1089)

3

4. Kakšen je vaš stan? (n=1077)

4

5. Vaša spolna usmerjenost? (n=1072)

5

6. Koliko časa ste v vezi? (n=1075)

6

7. Ali ste kdaj prevarali svojega partnerja? *varanje – intimen, fizičen odnos s tretjo osebo (n=1075)

7

8. Partnerja ste prevarali z: (n=279), možnih je več odgovorov

8

9. S kom ste ga prevarali? (n=278), možnih je več odgovorov

9Komentarji pod drugo: sošolec, nov partner, bivši partner itd.

10. Kje ste ga prevarali?  (n=278), možnih je več odgovorov

10

Komentarji pod drugo: na domu nekoga drugega, na fakulteti, na novoletni zabavi, na hlevu, na javnem prostoru, v diskoteki itd.

11. Kolikokrat ste ga prevarali? (n=263)

11

12. Kdaj ste ga prevarali nazadnje? (n=263)

12

13. Ali je partner izvedel za varanje? (n=263)

13Komentarji pod drugo: povedala mu je vedeževalka, nimam pojma.

14. Kaj vas je napeljalo na varanje? (n=262), možnih je več odgovorov

14Komentarji pod drugo:  nerazumevanje v zakonu, maščevanje, spolna privlačnost, mladost, v vezi ni bilo pravih čustev, testiranje bioloških mej, velika privlačnost itd.

15. Če ste v vezi označite svoje zadovoljstvo z odnosom, kjer ena pomeni zelo nezadovoljen in 5 zelo zadovoljen. (n=726)  povprečje 3,9 in standardni odklon 1,06

15

POVEZAVE MED POSAMEZNIMI SPREMENLJIVKAMI

Povezave med posameznimi spremenljivkami sem poiskal s pomočjo rezidualov. Za razliko od hi kvadrata, ki podaja zgolj neko splošno diagnostiko o povezanosti v tabeli, pa reziduali natančno pokažejo, kje točno se dogaja povezava.  Rezidual je enostavno razlika med dejansko frekvenco v določeni celici in teoretično frekvenco, kakršna bi bila, če spremenljivki v tej celici ne bi bili povezani (predpostavka ničelne domneve). Teoretično frekvenco izračunamo zelo enostavno kot produkt obeh margin, ki ga delimo s skupno velikostjo tabele.

Tako lahko na podlagi vzorca trdim, da moški statistično značilno varajo več kot ženske. Najmanj varajo anketiranci stari med 21 in 30 let, v to skupino spada še statistično značilna skupina do dvajset let, med tem ko so vse druge starostne skupine nagnjene k varanju – statistično značilno, močno pa izstopa razred od 51 do 60 let.  Ljudje v odprtem razmerju varajo več, gre za močno statistično značilno razliko (problem opredelitve varanja v odprtem razmerju). Heteroseksualci varajo močno statistično značilno manj, za razliko od biseksualcev, ki varajo močno statistično značilno več. Pri homoseksualcih se nakazuje večja nagnjenost k varanju, vendar ni statistično značilna razlika. Na podlagi vzorčnih podatkov lahko trdim, da ljudje v dolgotrajnih vezah varajo več. Statistično značilna razlika se je pokazala pri skupini ljudi, ki je v vezi med 11 in 15 let ter skupini nad 16 let. Močno povezavo sem opazil pri anketirancih, ki so svoj odnos ocenili z oceno pet, za njih je statistično značilno, da varajo manj. Več pa tisti, ki so odnos ocenili z nižjo oceno od vključno tri.

Moški za razliko od žensk močno statistično značilno večkrat prevarajo partnerja z neznancem. Nakazuje se, vendar ni statistično značilno, da moški večkrat prevarajo partnerja doma.  Na vprašanje kdaj ste ga prevarali nazadnje, so ženske statistično značilno večkrat označile odgovor pred nekaj leti, za razliko od moških. Nakazuje se, da ženske same povedo za varanje, vendar razlike niso statistično značilne. Na vprašanje kaj vas je napeljalo na varanje, so ženske statistično značilno za razliko od moških odgovorile z izbiro; premalo partnerjeve pozornosti. Pri moških pa statistično značilno prevladuje odgovor močna želja po spolnosti.

ZAKLJUČEK

Zaradi omejitev, zlasti pa problema reprezentativnosti, zbrane ugotovitve ne moremo prenesti na Slovence. Je pa preprosta spletna anketa odkrila zanimive povezave med posameznimi spremenljivkami. Nekatere so bile pričakovane, spet druge nekoliko manj. Ne glede na vse, pa so trditve podkrepljene s 1.109 anketiranci in zato boljše od pavšalnih gostilniških razprav. Anketa je bila narejena v Sloveniji, za razliko od tujih, ki jih radi povzemajo mediji, zanemarjajo pa družbeno kulturne razlike med posameznimi narodi.

Več subjektivnih ocen zbranih rezultatov pa v kakem od naslednjih blogov.

2 komentarja Dodaj komentar

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.